Soorten geluidslekken:

 Veel voorkomende geluidslekken zijn:

 • aansluiting van de vloer op de gevel en flankerende muren (bijv. achter de plinten)
 • verbindingen tussen verschillende vlakken (vloer/ gevel, wand, vloer)
 • de naden tussen de planken van een houten vloer
 • leidingdoorvoeringen ( cv, electra, waterleidingen, afvoerbuizen, ventilatieopeningen)
 • tegenover elkaar (rug aan rug) geplaatste wandcontactdozen aan twee zijden van een muur
 • koven en omtimmeringen
 • slecht gevoegde muren.
 • naden tussen kozijnen en aftimmering
 • afwerkingen van ventilatieopeningen
 • balkopleggingen (dak- of vloerbalken)
 • aansluiting woning scheidende muur met doorlopend dak.

Doorgaande dakvlakken
Als een dakvlak doorloopt over een woning scheidende muur, laat de geluidsisolatie vooral in de kamers onder het dak vaak te wensen over. Het gaat daarbij meestal om flankerend en omloopgeluid. Ook doorlopende platte daken kunnen geluid doorgeven. In zolderkamers is de geluidsisolatie bovendien vaak onvoldoende door slechte bouwkundige aansluitingen van de muur op het dak en de dakbalken. U kunt de geluidsisolatie verbeteren door geluidsisolerend materiaal op het dak onder de pannen of aan de binnenkant aan te brengen. Begin weer eerst met het dichten van de geluidslekken ter plaatse van de aansluitingen, in de meeste gevallen verbetert dat de geluidsisolatie aanzienlijk.

Geluidslekken bij ramen en deuren
Bij ramen en deuren zitten vaak kieren die een geluidslek vormen. De kier laat omloopgeluiden door en moeten afgedicht worden met afdichtingsprofielen. Deze moeten elastisch zijn zoals Neopreen.
Het is belangrijk dat ramen en deuren goed sluiten. Dit betekent deugdelijk hang- en sluitwerk in goed passende vlakke ramen en deuren. Een dubbele kierdichting verbetert de geluidsisolatie aanmerkelijk.