Het opsporen van (lucht)geluidlekken

Geluidlekken kan je niet altijd zien. Hoge tonen die via geluidlekken komen, zijn meestal met je hand achter het oor op te sporen. Een handige tip is om een stuk tuinslang te gebruiken met een trechter aan de oorzijde als een soort stethoscoop . Als u aan de andere kant van de te onderzoeken vloer of wand een luid ruisend geluid laat maken  (geeft een 1000 HZ toon weer) maakt dat het zoeken heel wat makkelijker.. Zodra u met het slangetje aan uw oor bij een geluidlek komt, hoort u duidelijk een sterker geluid.

 In enkele gevallen kan er een geluidslek  bij de aanhechting van de tussenmuur en de gevel zijn, die niet direct met hoge tonen waarneembaar is omdat er een lichte afwerking ( bijvoorbeeld betimmering) over heen zit. Omdat het lek wel is afgedekt, zijn juist de lage tonen meer waarneembaar.  voor test geluid 100 Hz lage tonen.

 Tip: Omdat omgevingslawaai nogal storend kan werken op het speuren naar geluidlekken, is het verstandig dit te doen op tijden dat het wat stiller is.

Het afdichten van geluidlekken

Bij het afdichten van lekken is belangrijk dat deze blijvend luchtdicht worden afgesloten.

  • Kleine openingen ( tot 5mm) kunnen over het algemeen met een elastische kit worden afgedicht.
  • Grotere openingen tot 15 mm kunnen worden afgekit met plastisch blijvende kit met een rugvulling van bij voorkeur opencellig schuimband (zoals Compriband) of samengeperst isolatie materiaal. Volspuiten met purschuim van gesloten cellen is ook een goede remedie.
  • Nog grotere openingen kunnenhet beste opgevuld worden met een goed geluidsabsorberend materiaal en afgesloten met het materiaal waar de muur of vloer van is gemaakt.
  • Bij leidingdoorvoeren de leidingen zoveel mogelijk ommantelen met absorptiemateriaal en de randen afkitten.
  • Bij tegenover elkaar geplaatste stopcontacten de verbindingsbuis volstoppen of kitten.