Hoe geluidwerend is het plafond/ vloer naar de ruimte daarboven/onder ?

Zoals eerder beschreven speelt flankerend geluid een belangrijke rol bij overdracht van geluid. Met name contactgeluiden worden vaak doorgegeven naar de wanden Bij woningen met zware betonnen draagvloeren is er in de meeste gevallen sprake van doorgifte van contactgeluid en flankerend geluid.
Bij oude etagewoningen met houten draagvloeren is de vloer meestal de zwakste schakel en speelt flankerende geluidsoverdracht een ondergeschikte rol.
Daarom zal een goed uitgevoerde  isolatie tussen een ontkoppeld verlaagd plafond en houten draagvloeren de geluidsisolatie aanzienlijk verbeteren, maar bij betonvloeren is het resultaat veel meer afhankelijk van de flankerende wanden.
Bij betonnen vloeren zal men zich vooral moeten concentreren om op de vloer een geluidsisolerende laag te realiseren.

Constructie Geluidsisolatie waarde circa Rw
Niet geïsoleerde houten vloer Slecht 22 dB
Niet geïsoleerde houtenvloer met 2 x 12,5 mm gipsplaat Slecht 32 dB
Houtenvloer met isolatie en gipsplaten Matig 47 dB
Houtenvloer met cellulose isolatie en ontkoppeld opgehangen plafond met 2x 12,5 mm gipsplaat Voldoende tot goed 57 dB
Houtenvloer met cellulose isolatie en ontkoppeld opgehangen plafond met 2x 12,5 mm gipsplaat en op de boven liggende vloer cementgebonden platen met trilvrije onderkant Goed tot zeer goed 59 dB