Verbeteren van geluidsisolatie bij bestaande muren.

 In eerste instantie moet u altijd controleren of er geen geluidslekken zijn (bijvoorbeeld bij de aansluiting tussen gevel en wand, of via een gekoppeld ventilatiekanaal ). Vergeet niet een eventuele kruipruimte op geluidslekken te controleren, misschien schuilt dáár de oorzaak of bij de balkoplegging achter het plafond.
Indien maatregelen die de geluidslekken tegen gaan  onvoldoende blijken, zijn verdere stappen mogelijk:
U kunt de luchtgeluidsisolatie van de  wand die twee woningen of vertrekken scheidt verbeteren door het plaatsen van een "buigslappe" ontkoppelde voorzetwand aan één of beide zijden van de muur.

Vereisten voor een goede dubbelwandige constructie:

1.    Tussen de spouwbladen moet elk stijf contact vermeden worden.
Dus liefst geen koppeling en indien constructief noodzakelijk, slechts een verende koppeling toelaten..

2.    Vermijd zoveel mogelijk dat de resonantie frequentie van beide wanden gelijk zijn. Oftewel: U moet bij wanden die uit eenzelfde materiaal bestaan verschillende diktes voor de spouwbladen inzetten Voor gipskartonplaten en ander materialen met een resonantie frequentie (2500 Hz en meer), is dit  minder belangrijk, de reeds bereikte isolatie is al zo hoog dat dit niet zal leiden tot een zwakke isolatie.

3.    Om spouwresonanties te voorkomen dient men de spouw met een absorptiemateriaal te voorzien (om de staande golven in de spouw te vermijden).
het geluid mag niet reflecteren maar moet door de isolatie geabsorbeerd worden, zodat het aan de andere kant zo min mogelijk aankomt.  Het absorptiemateriaal mag echter hierbij niet de stijfheid van de spouw verhogen (het materiaal niet onder compressie in de spouw brengen). Een volledige spouwvulling die de stijfheid niet vergroot, geeft een beter resultaat dan een gedeeltelijke vulling.

4.    Gebruik een voldoende ruime spouw die het resonantiegebied zo laag mogelijk houdt
Gebruik een minimum spouwopening (minstens 5 à 6 cm, beter meer) voor plaatachtige lichte constructies. Een te geringe spouwopening veroorzaakt een isolatievermindering in de lage frequenties door resonantieverschijnselen.

5.    Er moet gezorgd worden voor een goede luchtdichtheid (geen kieren) opdat er geen geluidslekken (direct geluid) kunnen ontstaan.

Blijf ik nog wat horen na het plaatsen van een dergelijke constructie? lees verder....