Een ontkoppeld plafond

Een ontkoppeld plafond bestaat een dubbele laag 12,5 mm gipskartonplaten waarop soepele cellulose isolatieplaten van ongeveer 8cm worden geplaatst respectievelijk cellulosevlokken worden ingeblazen. De platen worden bevestigd door middel van een tril dempend ophangsysteem  (de ophangconstructie en/of draagbalken moeten dusdanig zijn dat die voldoende gewicht kunnen dragen) . Bij goede dempsystemen is de belasting (gemeten in Newton) van de demper en het aantal dempers afgestemd op het gewicht van het plafond. De indrukking van het demper moet namelijk rond de 90% liggen om te vermijden dat de demper zelf in trilling komt en als versterker gaat optreden.
De randen van het verlaagde plafond mogen de muren niet rechtstreeks raken. De randen worden voorzien van randisolatie en worden vervolgens afgekit.
In dit plafond geen inbouwspots plaatsen want die hebben weer een nadelige invloed op de geluidsisolatie van het plafond.

Indien het mogelijk is om de (houten)vloer boven het plafond te verzwaren met bijvoorbeeld cement gebonden akoestische vloerelementen (ca 28 mm verhoging excl. vloerbedekking) wordt daarmede een duidelijke verbetering van zowel het lucht (5 dB) als contactgeluid (10 dB) behaald.
In de combinatie van verend afgehangen plafond en vloerelementen zal de geluidisolatie een waarde van 59 dB kunnen bereiken; een en ander afhankelijk van flankerende geluidsoverdracht.

Wat zeker niet doen:
In principe 3 wandige systemen vermijden; een systeem waarin 2 spouwen ontstaan.
Dus bijvoorbeeld een opbouw van een houten vloer met daaronder een gipskartonplafond en vervolgens weer een plafond daaronder. Hier wordt het gedrag onvoorspelbaar. De kans is groot dat resonanties een sterk negatief effect hebben op de geluidisolatie.

De verdiepingsvloer met cellulose vlokken inspuiten....lees meer