Geluidsisolatie aanbrengen op de vloer of tegen het plafond?

Ook hier moeten we onderscheid maken tussen lucht- en contactgeluid. Contactgeluid moet in principe zoveel mogelijk aan de bron worden verholpen, dus op de vloer. Het is helaas niet altijd mogelijk om in de bovenwoning de geluidsisolatie op de vloeren aan te pakken, omdat daar iemand anders woont.

Een verlaagd plafond kan onder voorwaarden een redelijke geluidsisolatie tot stand brengen.
Zo haalt een niet-geïsoleerde houten vloer een gemiddelde isolatiewaarde van 22dB.
Het plaatsen van een verlaagd geluidsisolatieplafond kan de geluidsisolatiewaarde (Rw) opdrijven tot ongeveer 57dB.
Let wel, dat deze waarde enkel gehaald wordt indien plafond en vloerconstructie elkaar niet raken, anders kunnen de trillingen toch nog worden overgedragen op het plafond.

Het aanbrengen van isolatieplafond onder betonnen vloeren zal een minder groot effect hebben, doordat de betonnen vloer al een aardige massa heeft om luchtgeluid tegen te houden. Het effect is daardoor minder spectaculair. Het daadwerkelijke effect met name bij contactgeluiden hangst sterk af van de flankerende geluiden die via de muur worden doorgegeven.

Bij een huis waar de bovenburen houtenvloeren op balklagen hebben, zijn er 2 opties om via het plafond de geluidsoverlast te beperken:

Een afgehangen ontkoppeld plafond met een absorberend akoestische vulling (liefst cellulose) tussen de vloer en het plafond
en voor het beperkte budget de toch nog redelijke oplossing met inspuiten van cellulosevlokken tussen de vloer en het plafond... lees meer

Willen de bovenburen meewerken dan is het m.b.t. contactgeluiden altijd beter dit bij de bron aan te pakken en een zwevende dekvloer toe te passen....lees meer