Ik heb last van het geluid van mijn buren, wat kan ik doen?

Burenlawaai is voor 33% van de Nederlanders een probleem. Circa 11% van de Nederlandse huishoudens hebben voortdurend last van burenlawaai.
Natuurlijk heeft u al de volgende stappen ondernomen:

  • Nagaan van welke geluiden u precies last heeft. Heeft u last van praten, lachen, lopen, de radio of tv, huishoudelijke apparaten, deuren die worden dichtgegooid, klussen?
  • Wanneer komen deze geluiden voor en heeft u er altijd evenveel last van?
  • Met omwonenden gepraat zodat u uw probleem zo objectief mogelijk kunt beoordelen
  • Met de buren gepraat. Misschien beseffen ze helemaal niet welke overlast u van ze heeft. Besproken wat u hier samen aan kunt en wilt doen. Geprobeerd bijvoorbeeld afspraken te maken over vaste tijden om piano te spelen.

Het is tijd om andere maatregelen te treffen. Deze site geeft u inzicht in de bouwkundige mogelijkheden.

In de navolgende tabel vindt U een classificering van geluidsisolatie in relatie tot geluidsoverlast
(opgesteld door Ing Rein Muchall,adviseur bij Geluidconsult bv. te Amsterdam en onder andere lid van de werkgroep geluid van de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica IWB)

Klasse

Niveau verschil
DnTA

Ilu LnTA Ico Beschrijving
1 62 +10 43 +15 Hoge mate van bescherming. Zeer luide spraak niet verstaanbaar. Gewone spraak niet hoorbaar. Luide feestjes wel hoorbaar, maar nauwelijks hinderlijk. Loopgeluiden waarneembaar maar niet storend.
2 57 +5 48 +10 Goede bescherming onder normale omstandigheden. Gewone spraak niet hoorbaar. Harde spraak en muziek soms hoorbaar, maar niet verstaanbaar. Loopgeluiden hoorbaar, maar niet storend.
3 52 0 53 +5 Bescherming tegen ontoelaatbare storing uitgaande van normaal bewonersgedrag waarbij men rekening houdt met elkaar. Spraak soms waarneembaar, maar niet verstaanbaar. Zeer luide spraak verstaanbaar. Harde muziek goed hoorbaar. Loopgeluiden soms storend.
4 47 -5 58 0 Ook bij gelijksoortige leefpatronen en aangepast gedrag zal regelmatig storing optreden. Spraak en muziek is vaak hoorbaar. Loopgeluiden zijn veelal hinderlijk.
5 42 -10 63 -5 Er wordt feitelijk geen bescherming geboden tegen geluiden. Gewone spraak is vaak verstaanbaar. Muziek, luide spraak loopgeluiden veelvuldig hinderlijk.
6 <42 <-10 >63 -10 Slechter dan de slechtste klasse. Kan worden beschouwd als situatie die hoognodig moet worden gesaneerd. (geen officiële geluidsklasse)

DnTA= geluidniveauverschil tussen twee ruimten, gecorrigeerd naar een nagalmtijd van 0.5 sec.
ILu = luchtgeluidisolatie-index- verschil t.o.v een referentie muur van ca 18 cm beton met DnTA van 52
LnTA= geluidniveau van testapparaat ( hamermachine)
Ico= contactgeluidisolatie-index= verschil t.ov. referentievloer van ca 18 cm beton met LnTA van 59 dB