Geluid eigenschappen:

Het geluidsdrukniveau (sterkte) wordt bepaald door de uitslag van de geluidsgolf (uitgedrukt in dB). De toonhoogte wordt bepaald door het aantal trillingen (geluidsgolven) per seconde (frequentie uitgedrukt in Herz). Bij lage tonen is het aantal trillingen per seconde minder dan bij hoge tonen en daarmee dus de lengte van de geluidsgolf langer. 

Waarneembare frequenties en geluidsdruk..
Het oor reageert op drukveranderingen. De kleinste verandering die we waarnemen is 1 dB. Alhoewel een verdubbeling van de geluidsdruk overeenkomt  met een stijging 6 dB zal deze verdubbeling naar je eigen beleving overeenkomen met een stijging van 10 dB.
Het menselijk oor ervaart niet voor alle frequenties de geluidsdruk op een gelijke wijze. Zo kan een gezond mens een toon van 1000 Hz bij een geluidssterkte van 14 dB nog goed waarnemen, maar een toon van 50 Hz bij een gelijke geluidsterkte is voor ons niet meer hoorbaar. Om een zelfde beleving van de geluidssterkte bij 50 Hz te verkrijgen is een veel grotere geluidsdruk (>50 dB) nodig.
Om nu de objectieve geluidmetingen te vertalen naar de subjectieve geluidssterkte is er een correctie filter ontwikkeld, hierbij worden de geluidssterkte niveaus gecorrigeerd in gewogen niveaus en worden met dB(A) aangeduid.  

dB(A) Geluidsbron dB(A) Geluidsbron
0 Gehoordrempel 70 Stofzuiger; hard spelende radio, T.V., luid spreken
10 Vrijwel volledige stilte, ademhaling 80 Schreeuwen, deurbel. telefoonbel
20 Ruisende bladeren 90 Piano spelen, blender
30 Stille slaapkamer, fluisteren 100 Drummen
40 Stille woonwijk; koelkast 110 Boorhamer, huilende baby
50 Rustig/zachtjes praten, rustig kantoor 120 Kettingzaag, zware slijpmachine
60 Kantoor, normaal praten 140 Pijngrens

De gehoorgevoeligheid neemt bij oudere mensen af in met name het hoge tonen bereik.
Daarmede kan de geluidsterkte anders ervaren worden.

leeftijd 1000 Hz 3000 Hz 6000 Hz 12000 Hz
30 jaar 1 dB 2 dB 4 dB 8 dB
40 jaar 3 dB 5 dB 9 dB 20 dB
50 jaar 5 dB 8 dB 16 dB 40 dB
60 jaar 8 dB 13 dB 24 dB 66 dB

Gemiddelde afname van gehoorvermogen naar leeftijd