Eigenschappen akoestische materialen

Bij akoestische materialen is het van belang het verschil te begrijpen tussen de absorberende en de isolerende eigenschappen.

Geluidsabsorptie bepaalt de hoeveelheid geluid die binnen één ruimte wordt geabsorbeerd. Geluidsabsorberend materiaal kan de geluidsweerkaatsing (reflectie) verminderen. In kale ruimtes met harde materialen is de geluidsabsorptie gering en de geluidsweerkaatsing groot, met een holle klank en nagalm tot gevolg.
Absorberende materialen (zoals ook gordijnstof en zachte vloerbedekkingen) maken de akoestische beleving van de ruimte zelf wat aangenamer, doordat de galm afneemt. Ook de sterkte van het in zo'n ruimte aanwezige geluid kan er wat door worden verminderd.

 Veel fabrikanten geven voor hun producten de absorptiecoëfficiënt aan, dit is een maat voor de geabsorbeerde energie bij geluidsweerkaatsing binnen eenzelfde ruimte. De absorptie coëfficiënt is afhankelijk van de frequentie van het geluid, en wordt meestal gemeten bij frequenties tussen 125 Hz en 4000 Hz. De absorptie coëfficiënt heeft een waarde tussen nul (geen absorptie, al het geluid wordt gereflecteerd) en 1 (volledige absorptie, er wordt geen geluid gereflecteerd). De geluidsabsorptie coëfficiënt zegt dus niets over de geluidsisolerende eigenschappen.

De isolerende eigenschappen hebben betrekking op de mate waarin het materiaal geluid al dan niet verzwakt doorlaat.

De mate waarin een materiaal geluid kan isoleren wordt aangegeven met de geluidreductie-index uitgedrukt in de R-waarde. Hoe hoger de R waarde hoe beter de geluidisolatie van het materiaal of de constructie (waarde in decibel).
De Rw waarde geeft het gewogen gemiddelde over het gehele frequentie spectrum heen van de gemeten R waarden weer.

Er zijn de afgelopen 20 jaar nogal wat verschillende isolatie indexen geïntroduceerd. U vindt hier een omrekentabel van alle verschillende noteringen.

 Geluidsisolatie-eisen

Sinds 1992 zijn de geluidsisolatie-eisen vastgelegd in het Bouwbesluit. Dit besluit is in 2003 aangescherpt voor de contactgeluidsisolatie

Bij nieuwbouw geldt:
Luchtgeluid                             DnT,A.K  ≥  52 dB  (vergelijkbaar met Rw ≥ 54dB) (hoe hoger hoe beter)

Voor vernieuwbouw (renovatie) waarvoor een bouwvergunning nodig is, kan ontheffing worden verleend tot isolatiewaarden die maximaal 10 dB lager liggen.

 Contactgeluid                         LnT,A      ≤  54 dB ( hoe hoger hoe slechter)