Mijn huis is gehorig, hoe komt dat?

Om dat te begrijpen moet je eerst weten wat geluid is en wat geluid doet.
Geluid kunnen we  waarnemen door trillingen die zich door de lucht verplaatsen. Deze trillingen (geluidsgolven) brengen ons trommelvlies aan het trillen en wij ervaren dat als geluid.
Geluid bereikt ons gehoor op verschillende manieren. Om te weten te komen waar die ‘gehorigheid’ vandaan komt moet je eerst vaststellen hoe het geluid ons bereikt 

Luchtgeluid is het geluid dat rechtstreeks afkomstig is van de geluidsbron
(bijvoorbeeld de radio of een piano of harde stemmen). Dit luchtgeluid brengt ook de aangrenzende muren, vloeren en plafonds in trilling en draagt het geluid verder naar de aangrenzende ruimtes. In veel gevallen zijn er ook nog eens gaten, spleten en kieren in de wand, waar het geluid doorheen komt (geluidslekken).

 

 

Contactgeluid wordt veroorzaakt  doordat de geluidsbron rechtstreeks contact maakt met de vloer en/of wand. (geluidsboxen op de vloer, loopgeluid, traplopen etc.). Contactgeluid  is doordringender dan luchtgeluid en moet bij voorkeur bij de bron zelf verholpen worden. 

Soms komt het geluid niet van aangrenzende maar van verder gelegen ruimtes. We noemen dit flankerende geluidsoverdracht. Zo kan de zolderkamer in de wand een geluidlek hebben en via de spouw hoorbaar zijn in de woonkamer. Vaker zijn het echter de contactgeluiden die via constructieve delen van ver het geluid overbrengen.

Omloopgeluid
Luchtgeluid wordt bijvoorbeeld via een raam of luchtkanaal naar buiten een vertrek overgedragen en dringt vervolgens via de omgevende constructies een ander vertrek binnen

Achtergrondgeluid
Achtergrondgeluid is het geluid uit de nabije omgeving. Het niveau van achtergrondgeluid is door de weeks meestal veel hoger dan bijvoorbeeld op een zondagochtend. De geluidshinder van buren ervaart men duidelijker als er weinig achtergrondgeluid in huis is. Achtergrondgeluid kan er dus toe leiden dat overige geluiden enigszins gemaskeerd worden.

Nagalm
Geluidsgolven weerkaatsen voor een deel in de ruimte als ze tegen een wand, muur of ander materiaal botsen. Bij het terugkaatsen ontstaat nagalm. Het overige deel van de geluidsgolven wordt geabsorbeerd of doorgelaten. De mate waarin de geluidsgolven worden weerkaatst of geabsorbeerd worden, is afhankelijk van het materiaal.

Geluid eigenschappen

Geluid heeft verschillende eigenschappen, zo kun je.. Lees verder

Akoestische materialen en eigenschappen

Wat zijn nou de eigenschappen van verschillende materialen.. Lees verder